Tách chén mừng tân gia

Lọc sản phẩm

Hiển thị 20 sản phẩm

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs12)
  3.500.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs10)

  Kích thước: 
  1 Tách trà: 26 x 22cm
  1 Hũ đường: 13 x 15cm
  1 Hũ sữa: 12 x 10cm
  6 Chén: 9.5 x 7cm
  6 Đĩa: 15 x 15cm
  Chất liệu: Sứ xương 45% vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs03)
  4.500.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs03)

  Kích thước: 
  1 ấm: 25 x 28cm
  1 hũ đường: 16 x 15cm
  1 hũ sữa: 12 x 13cm
  6 chén: 12 x 10.5cm
  6 đĩa: 15 x 15cm

  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (HS01)
  2.800.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (HS01)

  Kích thước: 
  6 Chén: 11 x 8cm
  1 Ấm: 25 x 23cm
  1 Khay: 42 x 8cm
  Chất liệu: Gốm sư vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS30)
  1.250.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS30)

  6 Chén: 10,5 x 7,5cm
  1 Ấm: 22 x 21cm
  1 Khay: 41 x 22 x 6,5cm

  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS29)
  3.000.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS29)

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS28)

  Kích thước: 
  1 ấm: 26 x 22cm
  1 đường: 13 x 15cm
  1 sữa: 12 x 10cm
  6 chén: 7.5 x 9,5cm
  6 đĩa: 15 x 15cm
  Lấy thêm thìa thêm 100k

  Chất liệu: Gốm sứ xương 45% vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS28)
  3.500.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS28)

  Kích thước: 
  1 ấm: 26 x 22cm
  1 đường: 13 x 15cm
  1 sữa: 12 x 10cm
  6 chén: 7.5 x 9,5cm
  6 đĩa: 15 x 15cm

  Chất liệu: Gốm sứ xương 45% vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS27)
  1.250.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS27)

  6 Chén: 10,5 x 7,5cm
  1 Ấm: 22 x 21cm
  1 Khay: 41 x 22 x 6,5cm

  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS26)
  3.000.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS26)

  Kích thước: 
  1 ấm: 26 x 22cm
  1 đường: 13 x 15cm
  1 sữa: 12 x 10cm
  6 chén: 7.5 x 9,5cm
  6 đĩa: 15 x 15cm

  Chất liệu: Gốm sứ xương 45% vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS25)
  1.250.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS25)

  6 Chén: 10,5 x 7,5cm
  1 Ấm: 22 x 21cm
  1 Khay: 41 x 22 x 6,5cm

  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS24)
  1.000.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS24)

  6 Chén: 10,5 x 7,5cm
  1 Ấm: 22 x 21cm
  1 Khay: 41 x 22 x 6,5cm

  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS23)
  1.200.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp ( HS23)

  Kích thước: 

  6 Chén: 10,5 x 7,5cm
  1 Ấm: 22 x 21cm
  1 Khay: 41 x 22 x 6,5cm

  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  BỘ ẤM CHÉN UỐNG TRÀ CAO CẤP NHẬP KHẨU (HS19)
  2.200.000 

  BỘ ẤM CHÉN UỐNG TRÀ CAO CẤP NHẬP KHẨU (HS19)

  Kích thước: 
  6 Chén: 12 x 7cm
  1 Ấm: 22 x 20cm
  1 Khay: 41 x 9cm

  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs10)
  1.700.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs10)

  Kích thước: 
  6 Chén: 12 x 7cm
  1 Tách trà : 25 x 24cm
  1 Khay: 44 x 9cm
  Chất liệu: Sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs09)
  2.800.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs09)

  Kích thước: 
  6 Chén: 12 x 8cm
  1 Tách Trà: 25 x 23cm
  1 Khay: 42 x 8cm
  Chất liệu: Sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs08)
  3.800.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs08)

  Kích thước: 
  1 Tách trà: 25 x 21cm
  1 Hũ đường: 13 x 15cm
  1 Hũ sữa: 12 x 11cm
  6 Chén: 12 x 7cm
  6 Đĩa: 15 x 15cm
  Chất liệu: Sứ xương 45% vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

   

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs07)
  2.800.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs06)

  Kích thước: 
  1 Tách trà: 20 x 12cm
  1 Đế nến: 13 x 6cm
  6 Chén: 12 x 7cm
  6 đĩa: 15 x 15cm
  Chất liệu: Sứ xương 45% vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs06)
  2.800.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs06)

  Kích thước: 
  1 Tách trà: 20 x 12cm
  1 Đế nến: 13 x 6cm
  6 Chén: 12 x 7cm
  6 đĩa: 15 x 15cm
  Chất liệu: Sứ xương 45% vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs05)
  3.800.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs05)

  Kích thước: 
  1 ấm trà ( rượu): 22 x 16cm
  10 chén: 4 x 7.5cm
  1 khay: 34 x 23cm
  Chất liệu: Sứ xương 45% vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs04)
  3.800.000 

  Bộ ấm chén uống trà cao cấp nhập khẩu (hs04)

  Kích thước: 
  1 Tách trà: 25 x 21cm
  1 Hũ đường: 13 x 15cm
  1 Hũ sữa: 12 x 11cm
  6 chén: 12 x 7cm
  6 đĩa: 15 x 15cm
  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu

 • Chi tiếtXem nhanh
  BỘ ẤM CHÉN UỐNG TRÀ CAO CẤP NHẬP KHẨU (HS02)
  2.800.000 

  BỘ ẤM CHÉN UỐNG TRÀ CAO CẤP NHẬP KHẨU (HS02)

  Kích thước: 
  6 Chén: 10 x 7,5cm
  1 Ấm: 14x26cmcm
  1 Khay: đường kính 38cm
  Chất liệu: Gốm sứ vẽ vàng
  Xuất xứ: Hàng cao cấp nhập khẩu